"medical affair" — Słownik kolokacji angielskich

medical affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczna sprawa
  1. medical przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Topping was vice president for medical affairs at the University of Pennsylvania from 1952 to 1958.

powered by  eTutor logo