"mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
idiom
przymiotnik
bezstronny (np. w sporze) = neutral

podobne do "mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
na , nae = nie
rzeczownik
width , W (skrót) = szerokość
watt , W = wat (jednostka mocy)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
czasownik
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie