"mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

rzeczownik
idiom
przymiotnik
bezstronny (np. w sporze) = neutral
inne

podobne do "mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)" po polsku - Słownik angielsko-polski

przysłówek
na , nae = nie
rzeczownik
width , W (skrót) = szerokość, szer. (skrót)
watt , W = wat (jednostka mocy), W (skrót)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
czasownik
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie
przymiotnik