"mecz baseballowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mecz baseballowy" po polsku

mecz baseballowy

rzeczownik
 1. baseball game  
  He has never been to a baseball game before. (On nigdy wcześniej nie był na meczu baseballowym.)
  I'm taking my son to a baseball game. (Zabieram mojego syna na mecz baseballowy.)
 2. ball game , także: ballgame   American English
  She started taking me to ballgames when I was 3 or 4. (Ona zaczęła mnie zabeirać na mecze baseballowe kiedy miałem 3 czy 4 lata.)

"mecz baseballowy" — Słownik kolokacji angielskich

baseball game kolokacja
 1. baseball rzeczownik + game rzeczownik = mecz baseballowy
  Bardzo silna kolokacja

  Baseball games were played in the park at least far back as 1916.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo