BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"measurable improvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna poprawa
  1. measurable przymiotnik + improvement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition, a solution must also provide some measurable improvement.

powered by  eTutor logo