"mean women" — Słownik kolokacji angielskich

mean women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpe kobiety
  1. mean czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    But I just took that to mean colored women in general.

    Podobne kolokacje: