"mean woman" — Słownik kolokacji angielskich

mean woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: mean women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej kobieta
  1. mean czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But I just took that to mean colored women in general.

    Podobne kolokacje: