"mean several money" — Słownik kolokacji angielskich

mean several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: mean money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczać kilka pieniądze
  1. mean czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The University also means more jobs and money for the population.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo