"mean money" — Słownik kolokacji angielskich

mean money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej pieniądze
  1. mean czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The University also means more jobs and money for the population.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo