"meal money" — Słownik kolokacji angielskich

meal money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiłek pieniądze
  1. meal rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At a minimum, schools should ensure that parents are fully aware of the policy adopted for children who do not have their meal money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo