Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"materials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "materials" po angielsku

rzeczownik
 1. zużycie materiałów i energii
  With such high materials, it will be difficult for us to keep making profit. (Z takim dużym zużyciem materiałów będziemy mieli trudności, żeby stale utrzymywać zyski.)
  The materials exceed the production. (Zużycie materiałów i energii przewyższa produkcję.)
obrazek do "material" po polsku Spider silk: Material of the future? | The Why Files Evaporation Materials | Vacuum Engineering and Materials Co waste can be used as material for housing and infrastructure
rzeczownik
 1. materiał (tkanina) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  How many metres of material will you need to make a skirt? (Ile metrów materiału potrzebujesz, żeby zrobić spódnicę?)
  Which material do you prefer for the curtains - the green or the brown? (Który materiał wolisz na zasłony - ten zielony czy ten brązowy?)
  It's not perfect material for a shirt. (To nie jest idealny materiał na koszulę.)
  We use this material to produce bags. (My używamy tego materiału do produkcji toreb.)
  link synonimy: fabric, cloth
 2. tworzywo, substancja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Propane is a hazardous material. (Propan jest niebezpieczną substancją.)
  I've never seen such a material. (Nigdy nie widziałem takiego tworzywa.)
  Michael discovered a new waterproof material. (Michael odkrył nowy przeciwdeszczowy materiał.)
 3. materiał (np. na książkę, prasowy) [UNCOUNTABLE]
  I collected this material to write a book. (Zebrałem ten materiał, aby napisać książkę.)
  I have a lot of material for my first novel. (Mam dużo materiału na moją pierwszą powieść.)
 4. materiał, dobry materiał (w odniesieniu do czyichś predyspozycji do bycia kimś) [UNCOUNTABLE]
  This woman is mother material. (Ta kobieta jest dobrym materiałem na matkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. materialny
  We have to solve the material issues first. (Musimy najpierw rozwiązać problemy materialne.)
  He only cares about material goods. (On troszczy się tylko o dobra materialne.)
 2. rzeczowy
  The police gathered material evidence. (Policja zebrała dowody rzeczowe.)
  There was no material evidence, only the deposition of the witnesses. (Nie było żadnych dowodów rzeczowych, jedynie zeznania świadków.)
 3. ważny, istotny formal
  Let's focus on the material matters. (Skupmy się nad istotnymi kwestiami.)
  You are a material member of our team. (Jesteś ważnym członkiem naszej drużyny.)
  Whenever we talk about material things, you turn around. (Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o istotnych rzeczach, ty się odwracasz.)
  przeciwieństwo: unimportant
  zobacz także: essential, vital
 4. materiałowy (np. środki)
 5. treściowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. materiał (np. teksty i ćwiczenia do lekcji) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  What materials do you use for teaching English? (Jakich materiałów używasz do nauczania angielskiego?)

Powiązane zwroty — "materials"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek

powered by  eTutor logo