"match one's season" — Słownik kolokacji angielskich

match one's season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz czyjś pora roku
  1. match czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Dallas matched its season low with 39 points in the first half.