"maszerować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "maszerować" po polsku

maszerować

czasownik
 1. march ****   [INTRANSITIVE]
  Soldiers were marching north. (Żołnierze maszerowali na północ.)
  We marched for 5 hours. (Maszerowaliśmy przez 5 godzin.)
  The army marched from Prague to Vienna. (Armia pomaszerowała z Pragi do Wiednia.)
 2. stalk **
  • iść sztywnym krokiem, maszerować
   He was stalking to the university, as usual. (On maszerował na uniwersytet, jak zwykle.)
 3. file out
 1. be on the march

powered by  eTutor logo