"marry women" — Słownik kolokacji angielskich

marry women kolokacja
Popularniejsza odmiana: marry a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poślub kobiety
  1. marry czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also married an American woman, who was his third wife.

    Podobne kolokacje: