"marry the woman" — Słownik kolokacji angielskich

marry the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: marry a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poślub kobietę
  1. marry czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He then married the woman who was the mother of his child.

    Podobne kolokacje: