"marketing focus" — Słownik kolokacji angielskich

marketing focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko marketingowe
  1. marketing rzeczownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1995, Texas Instruments decided to change their marketing focus for the product.