"marine pilot" — Słownik kolokacji angielskich

marine pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot morski
  1. marine przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When Barry Pearson, a marine pilot, won admission to the venerable Northwestern Law School here, his peers in the military did not exactly salute his career change.

    Podobne kolokacje: