"marble eye" — Słownik kolokacji angielskich

marble eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marmurowe oko
  1. marble rzeczownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Voltron raised his head and regarded her with his black marble eyes.

    Podobne kolokacje: