"manuscript book" — Słownik kolokacji angielskich

manuscript book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka odręczna
  1. manuscript rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Nevertheless much was lost, especially manuscript books of English church music, none of which had then been printed.

    Podobne kolokacje: