BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"manufacture tubes" — Słownik kolokacji angielskich

manufacture tubes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rury produkcji
  1. manufacture czasownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Division manufactures commercial and precision tubes at its two plants, namely, the Standard Tubes Plant and the Precision Tubes Plant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo