"manipulate pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manipuluj obrazami
  1. manipulate czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of the the most cynically manipulated pictures have been produced by the Arabs in the Middle East conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo