"make with the company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób ze spółką
  1. make czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    Kanazawa would go on to make more videos with the company than any other actress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo