"make referrals" — Słownik kolokacji angielskich

make referrals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki skierowania
  1. make czasownik + referral rzeczownik
    Silna kolokacja

    The clinic does not represent students in court but may make referrals for such purposes.

powered by  eTutor logo