"make pizza" — Słownik kolokacji angielskich

make pizza kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki pizza
  1. make czasownik + pizza rzeczownik
    Silna kolokacja

    Both make fine pizza, but the original John's is still the best.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo