"make one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

make one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś oczy
  1. make czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was the talk of the town, with all the girls making big eyes at him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "make one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom