"make juice" — Słownik kolokacji angielskich

make juice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki sok
  1. make czasownik + juice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two months ago, it took us all day to make juice out of our Concord grapes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo