"make guardian" — Słownik kolokacji angielskich

make guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki strażnik
  1. make czasownik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the only surviving member of the First Presidency (who had not officially apostacized), Rigdon argued that he should be made "guardian" of the church.

powered by  eTutor logo