"make from news" — Słownik kolokacji angielskich

make from news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić wiadomości
  1. make czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He joined the Nine Network in May 1986, making the move from news into sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo