ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make blood" — Słownik kolokacji angielskich

make blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki krew
  1. make czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "People have been trying to make artificial blood for years."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo