BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major wound" — Słownik kolokacji angielskich

major wound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna rana
  1. major przymiotnik + wound rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The average number of major wounds they had received in battle was two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo