BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major watercourse" — Słownik kolokacji angielskich

major watercourse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny ciek wodny
  1. major przymiotnik + watercourse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stony Brook was formerly a major watercourse in the city of Boston.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo