"major transportation hub" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: major hub
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna piasta transportu
  1. major przymiotnik + hub rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a major commercial hub and a center of international trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo