BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major transgression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne naruszenie
  1. major przymiotnik + transgression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But I'm really not sure that there were any major transgressions made the first time."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo