BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major subtype" — Słownik kolokacji angielskich

major subtype kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny podtyp
  1. major przymiotnik + subtype rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to the Köppen system, Chile within its borders hosts at least seven major climatic subtypes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo