BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major railroad" — Słownik kolokacji angielskich

major railroad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna kolej
  1. major przymiotnik + railroad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When completed this would be an another major east-west railroad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo