"major producer" — Słownik kolokacji angielskich

major producer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny producent
  1. major przymiotnik + producer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some companies are not major producers and buy oil on the open market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo