BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major pathogen" — Słownik kolokacji angielskich

major pathogen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny patogen
  1. major przymiotnik + pathogen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of all species, Cryptococcus neoformans is the major human and animal pathogen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo