"major party" — Słownik kolokacji angielskich

major party kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne przyjęcie
  1. major przymiotnik + party rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would be the first black to head a major American political party.

    Podobne kolokacje: