"major overhaul" — Słownik kolokacji angielskich

major overhaul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): remont kapitalny
  1. major przymiotnik + overhaul rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It would be the first major overhaul in nearly a century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo