"major offensive" — Słownik kolokacji angielskich

major offensive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna ofensywa
  1. major przymiotnik + offensive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The major offensive would have to be carried out before then, military officials say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo