BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major ocean" — Słownik kolokacji angielskich

major ocean kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny ocean
  1. major przymiotnik + ocean rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How long would it be before ships crossed major oceans again?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo