BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major mission" — Słownik kolokacji angielskich

major mission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna misja
  1. major przymiotnik + mission rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It would be the first of five major missions of the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo