BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major invention" — Słownik kolokacji angielskich

major invention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny wynalazek
  1. major przymiotnik + invention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His first major invention for the organization is the Brainwave Scanner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo