BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major intervention" — Słownik kolokacji angielskich

major intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna interwencja
  1. major przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he said, "Definitely no major intervention has been done in this last one and a half years to repair the problem."

powered by  eTutor logo