BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major interruption" — Słownik kolokacji angielskich

major interruption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna przerwa
  1. major przymiotnik + interruption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, there were several major interruptions in the life of the university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo