"major injury" — Słownik kolokacji angielskich

major injury kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny uraz
  1. major przymiotnik + injury rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would then face a major injury in 1995 which left him out for 5 games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo