BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major infusion" — Słownik kolokacji angielskich

major infusion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny zastrzyk
  1. major przymiotnik + infusion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And I am happy to report a major new infusion of resources for crime victims.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo