BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major infraction" — Słownik kolokacji angielskich

major infraction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne naruszenie
  1. major przymiotnik + infraction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She felt as if she'd just gotten a free ride from her aunt for a major infraction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo