"major hit" — Słownik kolokacji angielskich

major hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny cios
  1. major przymiotnik + hit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But Race 2 (2012) was a major hit at the box office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo