BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major historian" — Słownik kolokacji angielskich

major historian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny historyk
  1. major przymiotnik + historian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was recognized by his contemporaries, both Polish speaking and foreign, as a major historian of Poland.

powered by  eTutor logo