"major goal" — Słownik kolokacji angielskich

major goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny cel
  1. major przymiotnik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The service said better compliance was now its major goal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo